Schopenhauer.no

Arthur Schopenhauer / Tysk filosof i verdensklasse, 1788-1860 / Hovedverk: Verden som vilje og forestilling (1819)
Arthur Schopenhauer (1818)

Velkommen til Schopenhauer.no

Schopenhauer.no ble til som en ressursside for studenter på emnet "Litteraturvitenskapelig retorikk" ved Universitetet i Bergen, der humanistiske rettsstudier a la Bergensskolen sto på programmet fram til 2021.

Her finner du Arthur Schopenhauers skriftstykker om bl.a. retorikk, eristikk (disputtkunst), rettslære og etikk på norsk. Tekstene er oversatt i utvalg og kommentert av dr. Johan Dragvoll.

For Schopenhauer var en oversettelse å ligne med et kaffesurrogat. Sånn sett blir også oversettelsen her som brent sikori for ekte kaffe eller som å lese Schopenhauer (sagt med Schopenhauer) "gjennom en oversettelses teleskop." Tyskkyndige henvises derfor straks til originaltekstene, som er fritt tilgjengelige for nærlesning på Google Bøker.

For et lynkurs i Schopenhauers grunntenkning anbefales Johan Fredrik Bjelkes forelesning i boka Den europeiske filosofi, tilgjengelig for strømming her (Nasjonalbiblioteket). Biografiske opplysninger i Store norske leksikon.

Oversettelser:"... på den ene side er verden tvers igjennom forestilling, på den annen side er den tvers igjennom vilje."

Følg Schopenhauer.no: